KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

ŞiRKETiMiZ TOPLUMUN MENFAATLERiNE DEĞER VERMEKTEDiR VE KAR AMACI GÜTMENiN ÖTESiNDE SOSYAL SORUMLULUKLARI ÖNEMSiYOR VE HAYATA GEÇiRiLMESiNE ÖZEN GÖSTERiYORUZ. YALNIZCA YÖNETiM OLARAK YEREL ORGANiZASYONLARA FAYDA SAĞLAMAKLA KALMIYOR AYNI ZAMANDA ÇALIŞANLARIMIZI DA FAYDA SAĞLAMALARI iÇiN KiŞiSEL ZAMANLARINI VE BiLGi BiRiKiMLERiNi KULLANMALARI iÇiN DESTEKLiYORUZ.

Kararlarımızın ve faaliyetlerimizin topluma ve çevreye yönelik etkilerindeki sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda ticari faaliyetlerimizi yüksek dürüstlük standartları ile toplumsal açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Şirket olarak;

 • Ticari faaliyetlerimizi etik ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeye
 • Sürdürülebilir uygulamalara katkı sağlamaya
 • Tüm paydaşlarımızın menfaatlerini ve beklentilerini gözetmeye
 • Yürürlükteki yerel yasalara uymaya
 • Uluslararası davranış normlarına uymaya
 • Yasal, etik, adil ve objektif çalışma koşulları ve eşit iş fırsatları sunmaya
 • Personel, müşteriler ve ziyaretçiler dâhil bireylerin sağlığına ve güvenliğine
 • Tüm paydaşlarımıza tüm ticari işlemlerimizde saygı ve itimat ile muamele etmeye
 • Yaşadığımız ve çalıştığımız topluma olumlu bir şekilde katkı sağlamaya, önem gösteriyoruz.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programımızın kapsamı:

 • Çevresel amaçlar, ofis içerisinde atık, enerji ve su tüketiminin azaltılması
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüketmiş olduğumuz ürünler ve hizmetler için adil bir bedel ödeme gibi etik sorunlar
 • Çalışanların iş /hayat dengesi dahil olmak üzere herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlama
 • Etik iş ilişkileri, zamanında ödeme yapma ve tüm ticari faaliyetlerimizde net davranış kuralları uygulama
 • Çalışanların gönüllü olarak çaba sarf etmelerini teşvik etme ve destekleme

Sorumluluklar

Şirket yöneticilerimiz, işletmemizin mevzuata uygun bir şekilde ve bu politikanın koşulları doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlamakla sorumludur ve yönetim ekibi bu politikanın ilgili ekiplerde uygulanması için sorumluluk ve yetkiye sahiptir. Bununla birlikte şirketimizin tüm çalışanları inisiyatifleri destekleme ve inisiyatiflere katılmakla sorumludurlar.