sanat Gümrük

GÜMRÜK KONUSUNUN ZORLUKLARININ BiLiNCiNDE OLARAK, KENDi GÜMRÜK MÜŞAViRLiĞi FiRMAMIZLA ÇOK DAHA HIZLI, VERiMLi VE GÜVENLi ŞEKiLDE GÜMRÜK iŞLEMLERiNi TAKiP EDEBiLMEKTEYiZ. 

Kendi gümrük kurallarımız dışında, her ülkenin farklı gümrük kuralları vardır. Süreci hafifletebilmek adına hem çıkış hem de varış ülkesindeki gerekli tüm form ve evrakları müşterilerimize sağlamaktayız.